From the recording Å leve på luft og kjærlighet

Your price

Å leva på luft og kjærlighet

Track download

Please choose a price: $ USD ($0.99 or more)

Please pay at least $0.99

Out of stock

Lyrics

Jeg håper
du vet
at jeg tenker
på deg
hver dag

Jeg håper du vil
komme med meg til
et sted
bare vi vet
et sted
bare vi er

Kan du si meg
hva kjenner du nå?
Jeg kan ikke
se eller høre

Du gi meg blod på tannen